Slaugos personalo procedūros ir paslaugos

Slaugos paslaugos namuosetai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę.

 

Slaugos paslaugas namuose gali gauti:

  • asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis. Slaugos paslaugų poreikį pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustato su paciento šeimos gydytoju dirbantis slaugytojas;
  • asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Dėl slaugos paslaugų namuose pacientas turi kreiptis į šeimos gydytoją arba su juo kartu dirbantį slaugytoją.

Paslauga yra nemokama, teikiama kasdien nuo 8:00 iki 20:00 val. tol, kol reikalinga pagal slaugos poreikio lygį.

Komandą sudaro: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas. Kiekvienas specialistas pagal pacientų poreikius ir savo kompetencija teikia atitinkamas slaugos paslaugas.

 

 

Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuosetai ligonio, sergančio nepagydoma, progresuojančia liga, priežiūra.

 

Paliatyviosios pagalbos tikslas – sergančio paciento gyvenimo kokybė, t. y. tinkama simptomų kontrolė, nuskausminimas, pragulų, žaizdų priežiūra, psichologinė pagalba ligoniui ir artimiesiems, slaugytojų konsultavimas ir mokymas.

Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuri, įvertinusi paciento indikacijas paliatyviai pagalbai, parašys siuntimą, atvykusi į paciento namus, sudarys paciento priežiūros ir gydymo planą.

 

Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose metu pacientą lankys gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, slaugytojo padėjėjas ir suteiks reikiamą pagalbą.

 

Paslaugos yra nemokamos, teikiamos kasdien nuo 8:00 iki 20:00 val.