Informacija pacientui

Prisirašyti prie mūsų įstaigos galima atvykus į registratūrą. 

Registracijos metu, prašysime pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir užpildyti prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pasirenkant šeimos gydytoją pas kurį norėtumėte prisirašyti.

O mes savo ruožtu pasirūpinsime, kad Jūsų ligos istorija būtų atsiųsta į mūsų gydymo įstaigą.

Naujagimio susilaukę tėveliai privalo jo sveikata pradėti rūpintis vos tik jam gimus.

Parvykus su naujagimiu į namus, svarbu nedelsiant pasirinkti gydymo įstaigą, šeimos gydytoją ir prirašyti naują šeimos narį. Būtina susisiekti su registratūra (tel. 8-444-44916) ir informuoti, kad reikalinga naujagimio apžiūra.

Po pranešimo apie parvykimą iš gimdymo skyriaus, Jus aplankys ir apžiūrės gydytojas bei slaugytoja. Patars naujagimio priežiūros, higienos, maitinimo krūtimi, mamos mitybos klausimais. Informuos apie prisirašymo tvarką, tolimesne vaiko priežiūros eiga sveikatos priežiūros įstaigoje. 

Svarbu žinoti:

Vaikus iki 18 m. valstybė draudžia privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), todėl už naujagimiui suteiktas paslaugas gydymo įstaigoje mokėti nereikia, už tai sumoka ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSD) lėšomis.

Centras           I-IV 8.00 val. – 17.00 val.

                           V 8.00 val. – 16.00 val.

Registratūra    I-IV 8.00 val. – 17.00 val.

                           V 8.00 val. – 16.00 val.

Laboratorija      I-V 8.00 val. – 15.00 val.

UAB Telšių šeimos sveikatos centras šeimos gydytojo paslaugos teikiamos tik darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. 

Po centro darbo valandų nedarbo ir švenčių dienomis pacientus prašome kreiptis į  Regioninės Telšių ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyrių (Kalno g. 40, Telšiai tel. 8 444 77023). 

Registruotis galima telefonu (registratūros tel. 8 444 44916) arba per išankstinę pacientų registravimo sistemą (IPR-SI) – esveikata.lt 

Esame sudarę sutartį su Teritorinėmis ligonių kasomis, todėl UAB Telšių šeimos sveikatos centre prisirašiusiems ir Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems pacientams teikiamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos. 

Suaugusiems pacientams išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukaks 24 metai ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą odontologinės paslaugos iš dalies yra mokamos. Gali tekti mokėti už odontologines medžiagas, vaistus ir vienkartines priemones. 

Mokėti reikia tik už tas paslaugas, kurios tiesiogiai  nesusijusios su ligų ar susirgimų gydymu ir nėra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, atsižvelgiant į šių paslaugų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.

Informaciją apie mokamų paslaugų teikimo tvarką ir kainas visada rasite UAB Telšių šeimos sveikatos centro registratūroje ir informacinėse lentose. Mokamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis gali naudotis tiek prisirašę, tiek  ir neprisirašę įstaigos pacientai.

UAB Telšių šeimos sveikatos centras šeimos gydytojo paslaugos teikiamos tik darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. 

Po UAB Telšių šeimos sveikatos centro darbo valandų nedarbo ir švenčių dienomis pacientus prašome kreiptis į Regioninę Telšių ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyrių (Kalno g. 40, Telšiai tel. 8 444 77023). 

Dėl mirties liudijimų išrašymo kreiptis:

  1. Darbo dienomis: I-IV 8.00 – 17.00 val. ir V 8.00 – 16.00 val. (kreiptis į savo šeimos gydytoją ar registratūrą).
  2. Šeštadieniais: VI 9.00 – 13.00 val. (kreiptis į budintį gydytoją tel. +370 670 45488).
  3. Sekmadieniais: neišrašomi.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, gyventojas, jaučiantis nesunkius COVID-19 ligai būdingus simptomus ir norintis patvirtinti šios ligos diagnozę, turi kreiptis į šeimos gydytoją, atvykti į gydymo įstaigą, kur jam paskiriamas ir atliekamas greitasis antigeno testas.

Jeigu susirgusio žmogaus artimoje aplinkoje yra patvirtintas COVID-19 ligos atvejis arba jeigu asmuo gauna teigiamą parduotuvėje arba vaistinėje įsigyto savikontrolės greitojo antigeno testo rezultatą, šeimos gydytoja galės patvirtinti COVID-19 ligos diagnozę, nekviesdama paciento atvykti į polikliniką.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad savikontrolės greitojo antigeno testo pagrindu negalės būti išduodamas ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas. Norėdami gauti šį dokumentą, pacientai turės gauti gydytojos siuntimą ir atvykti ištyrimui į gydymo įstaigą.

Artėjant rudeniui ir naujiesiems mokslo metams, gyventojams rekomenduojame pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos, jeigu to dar nėra padarę, ir laiku pasirūpinti sustiprinančiąja vakcinos doze. 

Primename, kad apsaugoti save ir artimuosius nuo COVID-19 ligos taip pat efektyviai padeda bendrosios prevencijos priemonės: kaukių dėvėjimas ir atstumo laikymasis žmonių susibūrimo vietose, asmeninė higiena, čiaudėjimo ir kosėjimo etiketas ir kt.                 

Iškilus klausimams, visada galite kreiptis tel. Nr. 844444916 arba 869827249.

         Kreipiantis į Akreditavimo tarnybą, reikalinga laikytis nustatytos skundų pateikimo tvarkos – skunde turi būti nurodytas adresatas (Akreditavimo tarnybos adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius; el. p.: [email protected]) paciento vardas ir pavardė, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), skundo dalykas (esmė) – pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat, kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės, pažymėta skundo surašymo data, skundas turi būti pasirašytas (asmens parašu, o skundą teikiant elektroniniu paštu – elektroniniu parašu). Prie skundo turi būti pridėta asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymo į skundą kopija (jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija). Pasirašant skundą elektroniniu parašu, neprivaloma asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Informaciją, kaip dokumentą galima pasirašyti elektroninių parašu, galima rasti interneto svetainėje www.dokobit.lt ir kituose elektroninių dokumentų pasirašymo portaluose.

                      Jei pacientas mires, skundą teikiantis asmuo turi pateikti paciento mirties liudijimą, atstovo asmens tapatybę (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu skundas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie skundo turi būti pridėtos paciento mirties liudijimo ir atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka (norato, seniūno, atstovaujančio advokato ar kt.).

                      Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai, todėl kaip atstovavimą patvirtinantį dokumentą reikėtų pateikti įpėdinio statusą patvirtinantį dokumentą – notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą arba sutuoktiniui – santuokos liudijimą, tėvams arba vaikams – gimimo liudijimą, jei keitėsi pavardė, taip pat ir santuokos liudijimą.

                      Akreditavimo tarnyba, nustačiusi skundų pateikimo trūkumus, pacientus (jų atstovus) raštu informuoja apie šių trūkumų pašalinimo būdus, suteikiant 30 kalendorinių dienų trūkumų pašalinimo terminą. Tuo atveju, kai į Akreditavimo tarnybą kreipiamasi nesilaikant privalomos skundų pateikimo tvarkos (pirmiausia su skundu nesikreipiama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą), paciento (jo atstovo) skundas paliekamas nenagrinėtu. Apie tai raštu pranešama pacientui (jo atstovui), nurodant Akreditavimo tarnybos sprendimo apskundimo tvarką. Tačiau tai nereiškia, kad pacientas netenka teisės skųstis dėl galimai nekokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų – šiuo atveju pacientui pasiūloma pirmiausia kreiptis su skundu į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje buvo teikiamos paslaugos, sulaukti šios įstaigos atsakymo ir, jeigu atsakymas paciento netenkina, nustatyta tvarka jį apskųsti Akreditavimo tarnybai.