• odontologijos paslaugos:
    • gydytojo odontologo konsultacija ir gydymas:
      • vaikų iki 18 metų bei vyresnių, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinų asmenų, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus išduotą atitinkamą pažymą, dantų priežiūra;
      • 6-14 metų vaikams silantinėmis medžiagomis dengiami krūminiai dantys;