Prisirašiusiems Telšių šeimos sveikatos centras, UAB pacientams ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims nemokamai teikiama pirminė odontologinė pagalba.

Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, mastas (sudėtis) patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl
Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš
Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, masto (sudėties)
patvirtinimo“
 (Žin., 2008, Nr. 62-2361).

Pacientai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgdami į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.

 

Teikiamos odontologinės paslaugos:

Dantų profilaktika ir higiena
 

Terapinis, endodontinis ir chirurginis gydymas

Dantų balinimas

Estetinis plombavimas

Dentalinės rentgeno nuotraukos

Partneriai:

Šypsenų namai

LR SAM 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl
Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo
patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.01E20DFB16B4